Als je in HomeSeer het SPEAK even gebruikt wil je natuurlijk dat de tekst gehoord wordt. Niet alleen op de PC waar HomeSeer draait maar ook op het device waar je het even met dat commando triggered. Dat is eigenlijk het standaard gedrag van HomeSeer. Maar als je nu toch niets hoort?

Ga naar je instellingen, geluiden en controleer het MEDIA volume. Dat is namelijk het volumeniveau dat bepaalt hoe luid dat soort meldingen zijn.