Het verschil tussen Events, Scenes en Z-Wave scenes is voor mij altijd moeilijk te doorgronden geweest. Maar het is wel heel belangrijk om het verschil te kennen als je een eerste opzet van je Domotice systeem maakt. Dus hierbij mijn poging om het verschil duidelijk te maken. maar wel toegespitst op de HomeSeer wereld. En dan heb je zelfs nog meer smaken als je apparaten tegelijkertijd wilt besturen.

Optie 1: Events

HomeSeer kent Events als centraal controlemechanisme. Via een Event kun je meerdere apparaten tegelijkertijd aan- of uit zetten op basis van gebeurtenissen. Dit is een heel krachtig systeem. Zo kun je bijvoorbeeld een Event 'Sfeerverlichting Aan' aanmaken dat iedere dag op een bepaalde tijd een aantal lampen aanzet. Maar je kunt als 'trigger' ook gewoon 'Handmatig' gebruiken. Dan gebeurt er niets automatisch maar kun je, door dit Event handmatig te activeren, direct alle 'sfeerlampen' goed instellen.

Maar je kunt er ook voor kiezen om het Event te 'koppelen' aan het aanzetten van een bepaald apparaat. Een Event is immers niet anders dan aan aantal acties die worden afgewerkt zodra een 'trigger' optreedt. Die trigger kan het handmatig opstarten zijn, maar ook een bepaalde tijd of een bepaalde lamp die aangaat.

Als het Event handmatig getriggerd moet worden is het nadeel alleen dat de gebruiker moet weten dat dit Event bestaat. Kiest hij (of zij) voor de lijst van apparaten dan zal de verleiding groot zijn om gewoon alle apparaten los AAN te zetten of te dimmen. Alleen schiet je dan even het nut van je Domotica systeem voorbij. En wat doe je als je ook op basis van een andere trigger dezelfde set lampen aan wilt doen? Je kunt natuurlijk gebruikmaken van virtuele schakelaars (zie Gebruik virtuele schakelaars). Maar je kunt wel (bijna) alles doen wat je wilt.

Om het geheel nog moeilijker te maken: Events worden ook vaak Scenes genoemd. 

Maar wat zijn dan (Z-Wave) Scenes?

Optie 2: Z-Wave Scenes

Als je HomeSeer gebruikt met de Z-Wave plugin heb je bij de Plug-In opties voor Z-Wave ook 'Scene management'. Dit is een functie in de Interface die niet direct gebruikt kan worden.Deze feauture is er vooral ingebouwd voor het geval je een Scene-controller hebt en je de Scenes toch in HomeSeer wilt beheren. Maar ik heb HomeSeer. Waarom zou ik dan zo'n Scene-controller willen? Een goede vraag, waarop het antwoord is: een Scene-controller hangt onafhaneklijk in het netwerk en werkt dus ook als het HomeSeer systeem uit is. Dat is qua bedrijfszekerheid een plus. En veel 'afstandbedieningen' zijn eigenlijk Scene-controllers: iedere knop stuurt een of twee scenes aan.

Zo'n Scene is wel minder flexibel dan een HomeSeer Event. Maar als je gewoon een groep lampen tegelijk wilt schakelen is een Scene optimaal. Maar om het overzicht te behouden zou ik liever een specifiek Event maken dan een (Z-Wave) Scene, want anders moet je steeds bedenken of je iets als Event of middels een Scene hebt geregeld.

Dus dit is duidelijk? Nou nee. HomeSeer kent ook nog een SceneMaster plugin.

Optie 3: De SceneMaster plugin

De SceneMaster plug-in wordt soms omschreven als 'softwarematige Scene-controller'. Maar gelet op het bovenstaande zijn we dan snel klaar: niet interessant. Nou nee. SceneMaster voegt wel degelijk iets toe (of zelfs meerdere dingen). Voldoende om deze optie als een alternatief te bespreken. De basis van een Scene is ook bij SceneMaster een 'groep van apparaten'. Hoewel SceneMaster dit de Scene noemt, wordt de feitelijke Scene bepaald door een 'profiel' op die Scene (groep).

Je kunt per Scene (groep van devices) meerdere profielen maken. Ieder profiel wordt dan eigenlijk z'n eigen Scene. Het grote voordeel van deze tweedeling is dat de eigenlijke SceneMaster Scene een groep apparaten wordt. Komt er een apparaat bij dan voeg je het gewoon op het hoogste niveau toe en het zit automatisch in alle profielen. Nu moet je alleen per profiel aangeven wat je ermee wilt.

Denk eens aan je verlichting in je huiskamer. Je hebt daar 8 lampen die je op verschillende manieren wilt schakelen. Uiteraard alles uit, alles aan voor schoonmaken, sfeer en romantisch (nog net wat minder lampjes) aan.

In SceneMaster is dit dus 1 scene met 4 profielen. Het grote voordeel is dat als je nu een extra lamp in de huiskamer plaatst, je die gewoon toevoegt aan de Scene. Vervolgens geef je in de 4 profielen aan wat je met die lamp wilt doen (default is de nieuwe lamp in alle profielen 'UIT').

Om dit met Events te doen zou je de lamp handmatig moeten toevoegen aan de events die de lamp moeten gaan aansturen. Dan is het hebben van een 'Scene' (device groep) toch echt veel makkelijker. 

Dat is dus één voordeel van het gebruik van SceneMaster.

Maar er zijn meer voordelen waarvan ik er één naar voren wil halen: per profiel wordt automatisch een virtueel device aangemaakt zodat het in-/uitschakelen van een profiel net zo simpel is als het aan-/uitdoen van een lamp. De andere voordelen vallen buiten de scope van dit artekel.

Dus in HomeSeer zijn er drie manieren om met één actie meerde apparaten te bedienen? Nee. Er is er nog eentje:

Optie 4: Linked Devices

Veel simpeler en minder krachtig, maar voor een aantal situatie absoluut afdoende is het 'Linked Device' feature van HomeSeer op de detailpagina van een device.

Door op een Device aan te geven dat een ander apparaat gelinked is worden alle actie op het 'hoofd'apparaat OOK doorgegeven aan het gelinkte apparaat. Zo hebben wij bijvoorbeeld twee schakelaars in de keuken en wil ik dat als ik de eerste lamp aandoe de tweede ook aangaat (en natuurlijk ook samen weer uit).

Samenvattend

Optie 1 zou dus zijn met twee Events. De ene getriggerd door het AANzetten van schakelaar 1, de tweede door het UITzetten en beide met als enige actie het setten van Schakelaar 2.

Optie 2 zou bestaan uit twee Z-Wave Scenes, maar dan moeten we een Scene-controller hebben om die aan te sturen. 

Met Optie 3 hebben we dus een Scene met twee profielen. En natuurlijk de plug-in.

Voor Optie 4 hebben we het minste nodig, maar daar hebben we ook de minste mogelijkheden.

Dat wil dus zeggen dat we alleen voor optie 1 en 4 niets extra nodig hebben. En optie 1 is eigenlijk ook het meest intuitief want ik leg gewoon bij schakaar 1 vast dat schakelaar 2 moet volgen.

 

Hopelijk heb ik wat duidelijkheid kunnen scheppen in de keuzes die je hebt. Ik weet dat ik in ieder gavl 1, 3 en 4 gebruik!