Al lang voordat we de eerste domotica installeerden hadden we al een gecertificeerd alarmsysteem. Zo'n goedgekeurd systeem heeft natuurlijk het voordeel dat je bij een eventuele inbraak of brand in ieder geval daarover geen discussie hebt met de verzekering.

Het nadeel is dat de koppeling met een domoticasysteem wat minder makkelijk gaat omdat alles juist afgeschermd is.

Om toch gebruik te kunnen maken van de in-/uitschakeltrigger heeft een medewerke van het bedrijf dat ook het onderhoud van het alarm verzorgt, en Ibaro-sensor in de kast geplaatst en een van de beschikbare uitgangen zo geprogrammeerd dat de sensor bij het inschakelen van het alarm wordt 'geschakeld'. Dus ik zie nu in HomeSeer of het alarm wel of niet is ingeschakeld en daarmee of er wel of niet iemand thuis is.

Dit alles zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de gecertificeerde status van het alarm!