Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vaak wordt gezegd "Maar ik heb toch WIFI". Maar dat is net zoiets als zeggen "Je kunt daar eten": dat klopt dan voor een een restaurant met 3 Michelin-sterren (waar je al een half jaar van te voren moet reserveren) tot een friteszaak waar de rfituurolie net niet de juiste temperatuur heeft.

In dit artikel wordt iets dieper op WIF ingegaan. Wilt u meer wilt weten over WIFI, lees dan rustig verder., maar als u "gewoon wilt dat het werkt": sla het dan gerust over en bel direct met ons!

WIFI is geen internet!

Het eerste onderwerp waar we maar direct op ingaan is simpel: toegang tot  WIFI is niet per definitie toegang tot het internet. Een WIFI accesspoint stuurt een signaal uit. Door je bij dat accesspoint aan te melden kom je op het netwerk waar dat accesspoint op is aangesloten. Vaak zal dat een (afgeschermd deel van) een bedrijfs- of privenetwerk zijn. Om te kunnen internetten moet dat netwerk je ook nog verder helpen naar het Internet. Als het bedrijf ervoor gekozen heeft dat niet te doen (of pas na het kopen van Internet toegang) heb je pech.

2.4Ghz of 5Ghz

WIFI is een radiosignaal. Oorspronkelijk maakte dit gebruik van de zogenaamde '2.4 Hhz band'. Maar heel veel andere radiosystemen maken ook gebruik van deze band waardoor je dus een relatieve grote kans op storing hebt. Bovendien heeft deze band ook snelheidsbeperkingen.

Nieuwere accesspoints kunnen naast de 2,4 Ghz band OOK van de 5Ghz. band gebruikmaken. De 5 Ghz band heeft minder storingen en biedt ook hogere snelheden. Simpele keuze dan! Of toch niet?

Ten eerste moet je ontvanger ook met 5 Ghz om kunnen gaan. De modernere telefoons en tablets zullen daar geen problemen mee hebben, maar het merendeel van de apparaten werkt alleen met 2.4 Ghz.

De volgende uitdaging is dat niet iedereen een keuze biedt. Soms heb je bijvoorbeeld 'Calvin' en 'Calvin-5G' als netwerken en kun je dus kiezen. Maar soms zie je alleen 'Calvin' en kiest je apparaat dus voor jou.

Maar dan is de keuze toch zeker altijd 5G.hz... ??? Nee, niet altijd. 5Ghz is weliswaar sneller, maar heeft ook een kleiner bereik. Dus vlak bij het accesspoint kan 5Ghz snel en sterk zijn. Maar op 10 meter is wellic ht de 2.4Ghz versie interessanter.

Afstand telt!

Dat de ontvangst minder sterk is naarmate de afstand tussen jou en een accesspoint groter is, klinkt voor iedereen logisch. Maar het is lang niet bij iedereen bekend dat dit ook betekent dat je snelheid daardoor zakt. Dus zeker in een grotere zaal kan iemand vlak naast het accesspoint een veel snellere verbinding naar het internet hebben dan iemand met eenzelfde telefoon 15 meter verderop.

Wat kun je doen?

Stel je wilt je gasten ook internet aanbieden, waar moet je dan aan denken?

Wel of niet een VLAN?

In het meest eenvoudige scenario hebben de mensen die op jouw WIFI inloggen direct OOK toegang tot je eigen netwerk, en dus al je bedrijfs- en/of privegegevens. Door een los 'gasten WIFI' met een eigen VLAN aan te maken is dat geen probleem meer. Als je gebruik maakt van het Deluxe beheer abonnement is het opzetten van zo;n VLAN bij de prijs inbegrepen.

Wel of niet de snelheid limiteren?

Als mensen te fanatiek je internetverbinding gebruiken, kan dat leidien tot vertragingen op je eigen internettoegang of extra kosten opleveren. Om dat tegen te gaan kun je de snelheid van de WIFI-gebruikers beperken. Zeker in combinatie met een tweede (eigen) gastennetwerk is dit een interessante oplossing. Als je een 'Deluxe beheer abonnement'  afsluit, is instellen van zo'n limiet bij de prijs inbegrepen.

Het aantal gebruikers speekt ook een rol

Een accesspoint moet werken, maar het zijn uiteraard geen supercomputers. Dus als te veel gebruikers zich op een accesspoint aanmelden zal dat voor alle gebruikers een negatief effect op de snelheid hebben. Om dit te voorkomen kan het maximaal aantal gebruikers worden beperktn.  Een volgende gebruiker krijgt dan simpelweg geen toegang meer. Bij het 'Deluxe beheer abonnement' is instellen van zo'n limiet bij de prijs inbegrepen.